Τελικός γύρων πόλεων – Φιλοθεή – “Κυριακίδεια 2011”