Βράβευση ΣΕΓΑΣ 2012

Μπλοκ φωτογραφιών Α’ (ακολουθεί και Β’ πιο κάτω)

**

Μπλοκ φωτογραφιών Β’ (προηγείται και Α’ πιο πάνω)