Ημεριδα ΣΕΦ

25/1/2019 απόγευμα.
Ακολουθούν 2 σετ φωτογραφιών

Α’ μέρος

Β’ μέρος