Πανελ.Κλ.-Β’-πρωί

Ακολουθούν 2 σετ φωτογραφιών

Β’ ημέρα πρωί  – πρώτο σετ

Β’ ημέρα πρωί  – δεύτερο σετ