(Γ) Final4 (Αθηναικος, Εσπεριδες, ΠΑΟ, ΠΓΣΣ) / 2012